Wat is Payrolling?

Bij payrolling neemt People Company Payrolling het bestaand en/of nieuw aan te nemen personeel  van uw bedrijf in dienst en wordt hierdoor juridisch werkgever van uw werknemers.


Daarnaast neemt People Company Payrolling ook de daarbij behorende plichten en arbeidsrechtelijke risico’s als (opvolgend) werkgever op zich.

Dit is ook direct het grote verschil met uw loonadministratiekantoor of accountant die de salarisverwerking voor uw bedrijf verzorgen.
U behoudt immers nog steeds het juridische werkgeverschap en de daar bijbehorende verplichtingen zoals, begeleiding bij ziekte, Arbo, et cetera.

Alle administratieve handelingen zoals salarisadministratie, jaaropgaven, opmaken arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en CAO- en wetswijzigingen die u zelf of samen met uw accountant deed worden bij payrollling volledig door People Company Payrolling bij u uit handen genomen

Voor het werven en selecteren van het personeel, beoordelen, belonen, planning en dagelijkse leiding op de werkvloer blijft u zelf verantwoordelijk en bepaalt u hoe u dit wilt!

 

People Company ontzorgt u als ondernemer en levert u naast tijds- en kostenbesparing ook vergroting van de flexibiliteit in uw contractvormen op vanwege de voordelen van de NBBU CAO die wij hanteren.

 

Waarom People Company Payrolling?

Als u zaken wilt doen met een betrouwbare, transparante payrollorganisatie die praktische  oplossingen biedt vanuit zowel het oogpunt van werkgever als werknemer, dan zijn wij voor u de juiste partner. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar!

 

Prijs versus kwaliteit

 

Werkgeverschap gaat in de meeste gevallen gepaard met administratieve berekeningen en lasten die ingewikkeld en onoverzichtelijk zijn.
Aangezien People Company Payrolling scherpe, reële en transparante payrolltarieven hanteert, zijn wij een ideale samenwerkingspartner.

Kosten van personeel zijn opgebouwd uit veel factoren, percentages, bedragen en toeslagen. Wanneer u zelf personeel in dienst heeft dan bestaan uw personeelskosten uit diverse onderdelen zoals:  nettoloon, loonheffingen, verzekeringen, pensioenen, P&O, loonadministratie, et cetera.
Dit alles maakt het lastig om direct en actueel inzicht te hebben in uw personeelskosten en weet u wel zeker of u op een correcte wijze de Nederlandse wetgeving hanteert, zowel fiscaal als op arbeidsrechtelijke gebied.

 

People Company Payrolling geeft u duidelijk van tevoren aan wat een medewerker daadwerkelijk kost.
De berekening van uw personeelskosten is heel eenvoudig. U hoeft hiervoor alleen het brutoloon van uw medewerker(s) te vermenigvuldigen met onze “payrollfactor”. De kosten van uw personeel zijn direct inzichtelijk en gespecificeerd per medewerker op onze factuur.